MISA đã đạt mục tiêu có 10.000 khách hàng đầu tiên như thế nào?

Một vài năm đầu khởi nghiệp, khi lượng khách hàng khối doanh nghiệp của MISA mới chỉ có vài chục tới vài trăm khách, Chủ tịch Lữ Thành Long đã đặt ra mục tiêu phải đạt được 10.000 khách hàng trong thời gian sớm nhất. Theo Tổng Giám đốc Đinh Thị Thúy, đây là một bài toán cực kỳ khó và đội ngũ lãnh đạo của công ty đã phải trăn trở nhiều ngày đêm để tìm ra các phương pháp nhằm đạt được mục tiêu đúng hạn. Trong “cái khó ló cái khôn”, ý tưởng về chương trình “kích cầu” mua phần mềm tặng máy tính của MISA được nảy sinh trong thời điểm này.