Vì sao chọn MISA?
 • 25
  25 năm kinh nghiệm
  trong lĩnh vực CNTT
 • 16
  quốc gia
  có sự hiện diện của MISA
 • 70,000+
  Đơn vị hành chính sự nghiệp
  tin dùng sản phẩm MISA
 • 150,000+
  Doanh nghiệp
  tin dùng sản phẩm MISA
 • 1,500,000+
  Hộ cá thể và cá nhân
  tin dùng sản phẩm MISA
Bản tin MISA