Vì sao chọn MISA?
 • 25
  25 năm kinh nghiệm
  trong lĩnh vực CNTT
 • 16
  quốc gia
  có sự hiện diện của MISA
 • 70,000 +
  Đơn vị hành chính sự nghiệp
  tin dùng sản phẩm MISA
 • 150,000 +
  Doanh nghiệp
  tin dùng sản phẩm MISA
 • 1,500,000 +
  Hộ cá thể và cá nhân
  tin dùng sản phẩm MISA
Bản tin MISA