Vì sao chọn MISA?
25
25 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực CNTT
16
quốc gia
có sự hiện diện của MISA
70,000 +
Đơn vị hành chính sự nghiệp
tin dùng sản phẩm MISA
150,000 +
Doanh nghiệp
tin dùng sản phẩm MISA
1,500,000 +
Hộ cá thể và cá nhân
tin dùng sản phẩm MISA
Khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng doanh nghiệp
Chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới
Khách hàng hành chính sự nghiệp
Khách hàng hành chính sự nghiệp
Mang lại tiện ích cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, tiết kiệm ngân sách và công sức quản lý cho nhà nước, góp phần hưng thịnh quốc gia
Hộ cá thể và cá nhân
Hộ cá thể và cá nhân
Sử dụng những công nghệ hiện đại, tân tiến nhất để mang lại những tiện ích, giá trị cho các hộ kinh doanh cá thể và cá nhân