Chính sách hợp tác đào tạo của MISA
Với mong muốn chia sẻ tri thức cho cộng đồng, trong những năm qua, MISA đã có chính sách hợp tác đào tạo với trên 600 Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm đào tạo. Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên được đào tạo về nghiệp vụ và thực hành phần mềm MISA hoàn toàn miễn phí.
MISA cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Bài tập thực hành, Ngân hàng đề thi và đáp án, và nhiều tài liệu nghiệp vụ theo từng sản phẩm để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.
Bên cạnh việc tài trợ phần mềm phục vụ công tác giảng dạy như trên, MISA còn thường xuyên tài trợ học bổng cho sinh viên, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi với sinh viên các Trường để định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chia sẻ tri thức và tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên.
3 bước đơn giản để nhận tài trợ phần mềm phục vụ giảng dạy
Đăng ký nhận tài trợ
Khi có nhu cầu muốn nhận tài trợ phần mềm để phục vụ công tác giảng dạy, Trường/Trung tâm có thể liên hệ với MISA để đăng ký nhận tài trợ miễn phí phần mềm thông qua các cán bộ Phát triển kinh doanh của MISA
Đăng ký nhận tài trợ
MISA và Trường/Trung tâm ký kết biên bản hợp tác để xác nhận quyền lợi, nghĩa vụ của các bên khi hợp tác đào tạo. Sau đó, MISA sẽ tiến hành chuyển giao sản phẩm và các tài liệu hỗ trợ giảng dạy cho Trường/Trung tâm.
Đăng ký nhận tài trợ
Sau khi ký kết hợp tác đào tạo, MISA sẽ tổ chức các khóa tập huấn tập trung để hướng dẫn cho giảng viên cách thức sử dụng phần mềm và các tài liệu giảng dạy.
Một số đơn vị tiêu biểu đang hợp tác đào tạo với MISA
Tài liệu kế toán máy doanh nghiệp
MISA cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy chương trình kế toán máy doanh nghiệp như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo từng nghiệp vụ, Bài tập thực hành…, để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.
Dùng cho giảng viên và sinh viên xem chi tiết nội dung chương trình kế toán máy.
Dùng cho giảng viên trình chiếu bài giảng trong các tiết học chương trình kế toán máy.
Hướng dẫn giảng viên và sinh viên nắm bắt cách thức sử dụng của phần mềm.
Bài tập mẫu để Giảng viên và sinh viên thực hành trên phần mềm.
Hướng dẫn Giảng viên và sinh viên cách thức sử dụng theo từng nghiệp vụ của phần mềm.
Tài liệu kế toán máy hành chính sự nghiệp
MISA cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy chương trình kế toán máy hành chính sự nghiệp như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo từng nghiệp vụ, Bài tập thực hành…, để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.
Dùng cho giảng viên và sinh viên xem chi tiết nội dung chương trình kế toán máy.
Dùng cho giảng viên trình chiếu bài giảng trong các tiết học chương trình kế toán máy.
Hướng dẫn giảng viên và sinh viên nắm bắt cách thức sử dụng của phần mềm.
Hướng dẫn Giảng viên và sinh viên cách thức sử dụng theo từng nghiệp vụ của phần mềm.
Tài liệu phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
MISA cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy phần mềm AMIS.VN như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo từng nghiệp vụ, Bài tập thực hành…, để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.
Dùng cho giảng viên và sinh viên xem tính năng, hướng dẫn sử dụng chương trình AMIS SME.
Dùng cho giảng viên và sinh viên xem tính năng, hướng dẫn sử dụng chương trình AMIS HRM.
Dùng cho giảng viên và sinh viên xem tính năng, hướng dẫn sử dụng chương trình AMIS CRM.
Vui lòng nhập tên đơn vị, tỉnh thành để tìm kiếm và download giấy phép sử dụng