Vì sao MISA thay đổi slogan từ “Phần mềm phổ biến nhất” sang “Tin cậy – Tiện ích – Tận tình”?

Khẩu hiệu đầu tiên của Misa là “Phần mềm phổ biến nhất”, truyền tải ước mơ của những nhà sáng lập MISA là làm ra được những sản phẩm phổ biến khắp Việt Nam, phủ sóng từ thành thị tới nông thôn. Tuy nhiên, khẩu hiệu này là chỉ hướng tới mục tiêu của doanh nghiệp. Khi MISA thay đổi tầm nhìn, lấy khách hàng làm trung tâm, thì doanh nghiệp đã thay đổi khẩu hiệu sang “Tin cậy – Tiện ích – Tận tình”, thể hiện những giá trị mà công ty mong muốn mang lại cho người dùng.