Hành trình làm phần mềm hóa đơn điện tử tại MISA – Giai đoạn 1

Thông thường để làm một sản phẩm phần mềm nhanh cũng phải mất 6 tháng, từ các bước nghiên cứu, khảo sát thị trường, phân tích, thiết kế, đặt ra các tình huống giả định, thử nghiệm, kiểm nghiệm. Tuy nhiên, thời điểm đó, Trung tâm Phát triển Phần mềm MISA nhận được nhiệm vụ phải làm xong phần mềm hóa đơn điện tử cho riêng MISA trong vòng 1 tháng. Theo anh Nguyễn Quang Hoàng, nguyên Giám đốc Trung tâm, đây là một khoảng thời gian rất gấp rút và đội ngũ đã phải tìm ra phương án đặc biệt để giải quyết bài toán này.