Hành trình ứng dụng Design Thinking vào làm sản phẩm tại MISA

Phương pháp Design Thinking đã có từ rất lâu rồi, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng hàng chục năm nay trong quá trình vận hành, hoạt động. Tuy nhiên, phương pháp này được ứng dụng tại MISA có nhiều khác biệt để phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp và mang lại hiệu quả cao nhất. Cùng nghe ông Bùi Thanh Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MISA chia sẻ câu chuyện về hành trình ứng dụng Design Thinking vào làm sản phẩm tại MISA.