Đưa sản phẩm ra nước ngoài bằng sự tỉ mỉ và thấu hiểu văn hóa bản địa

Theo ông Nguyễn Quang Hoàng, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm MISA, hiện là Giám đốc An ninh Thông tin MISA, về phần mềm quản lý nhà hàng CukCuk, đặc thù của thị trường trong nước và thị trường nước ngoài khác nhau, nên khi thiết kế các tính năng và chi tiết cho phần mềm này để đưa sang thị trường nước ngoài, đội ngũ làm sản phẩm phải nghiên cứu kỹ tập khách hàng, thấu hiểu văn hóa bản địa, từ đó phát hiện ra rất nhiều nhu cầu cụ thể và rất tỉ mỉ…