Chuyện sản phẩm “đập đi làm lại” và tinh thần dám thay đổi tại MISA

Trong hành trình làm sản phẩm của mình, không phải lúc nào MISA cũng làm ra được những sản phẩm với phiên bản đầu tiên thành công như mong đợi. Đã có không ít sản phẩm phải đập đi làm lại nhiều lần, đã có hàng triệu USD “ném qua cửa sổ” để sửa lỗi, nâng cấp hoặc thậm chí bỏ đi một sản phẩm thì mới có được những phần mềm chất lượng và thành công như ngày hôm nay.