Tin tức lưu trữ Giới thiệu MISA AMIS – Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp...

Giới thiệu MISA AMIS – Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất

193
Lần đầu tiên MISA ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS. Đây là Nền tảng quản trị mà doanh nghiệp không cần phải sử dụng hết tất cả các module Bán hàng – nhân sự – kế toán. Nền tảng này sẽ chia nhỏ các nghiệp vụ theo từng lĩnh vực. Trong module nhân sự sẽ tiếp tục chia nhỏ nghiệp vụ về lương, bảo hiểm, hồ sơ nhân sự… cho phép doanh nghiệp nhỏ cũng có thể lựa chọn sử dụng nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu. Infographic dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về nền tảng này của MISA.