Tin tức MISA thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường...

MISA thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần MISA trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần MISA.
* Thời gian: 8h30 – 09h30, thứ Sáu, ngày 09/08/2019
* Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
* Nội dung:
1. Thông qua kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019, tăng vốn điều lệ và sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu cho nhà đầu tư nước ngoài;
3. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty
4. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty;
5. Thông qua các điều khoản, điều kiện và các giao dịch trong các tài liệu giao dịch mà Công ty là một bên tham gia;
6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
8. Và một số nội dung khác (nếu có)
* Tài liệu nội dung họp: Giấy ủy quyền, Chương trình họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp Quý cổ đông có thể tải về từ website http://www.misa.com.vn hoặc liên hệ với Ban Đầu tư và Kiểm soát tài chính – Văn phòng Tổng công ty để nhận tài liệu.
* Điều kiện tham dự Đại hội:
• Những cổ đông không thể đến dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự theo mẫu Giấy Ủy quyền của MISA. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.
• Cá nhân được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội phải có nghĩa vụ gửi kèm theo các giấy tờ sau khi đăng ký tham dự: Giấy ủy quyền tham dự đại hội có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc xác nhận của Công ty Cổ phần MISA trong trường hợp cổ đông là nhân viên trong công ty; Bản sao CMND hoặc CCCD.
• Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, Công ty Cổ phần MISA yêu cầu quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký xác nhận việc tham dự, ủy quyền việc tham dự Đại hội về: 
– Địa chỉ: Công ty Cổ phần MISA – Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
– Gửi Fax: (024) 3795 8088
– Thư điện tử về địa chỉ Email: ifc@misa.com.vn
– Số ĐT: (024) 3795 9595 (máy lẻ 818) – DĐ: 081 972 4936 (Ông Nguyễn Phước Thịnh – Ban Đầu tư và Kiểm soát tài chính) trước 16h30’ ngày 03/8/2019
• Cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) để xuất trình khi ra vào Đại hội.
Trân trọng kính mời!./.
TÀI LIỆU CUỘC HỌP: TẠI ĐÂY