Sản phẩm Hành chính sự nghiệp THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MISA Bamboo.NET 2017 R9.1 CẬP NHẬT...

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MISA Bamboo.NET 2017 R9.1 CẬP NHẬT QĐ 4377/QĐ-KBNN VÀ HƯỚNG DẪN IN MẪU 02-SDKP/ĐVDT TÙY CHỈNH

26
Kính gửi Quý khách hàng !
Ngày 03/10/2017, MISA đã chính thức phát hành MISA Bamboo.NET 2017 R9.1 cập nhật 3 mẫu đối chiếu kho bạc theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017
  • Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT);
  • Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT);
  • Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Mẫu số: 05- ĐCSDTK/KBNN).
Kính đề nghị Quý khách hàng xem kỹ tài liệu hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
Để cập nhật miễn phí bản R9.1 này, Quý khách thực hiện bằng cách vào Menu Trợ giúp\Tự động cập nhật hoặc tải bộ cài sản phẩm TẠI ĐÂY
Trường hợp Quý khách hàng đã nâng cấp lên bản R9.1 nhưng vẫn chưa in được Mẫu số  02 – SDKP/ĐVDT theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN, thì nguyên nhân có thể là Quý khách đã từng thực hiện việc tùy chỉnh báo cáo Mẫu số 02– SDKP/ĐVDT theo đặc thù riêng của đơn vị ở phiên bản trước đây.
Cách khắc phục để Quý khách hàng in được mẫu đã tùy chỉnh theo quyết định mới như sau:
Bước 1: Tại menu Báo cáo, chọn Báo cáo kho bạc Mẫu số 02 – SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước.
Bước 2: Trên Tham số báo cáo, tại Mẫu báo cáo, chọn Mẫu tùy chỉnh đơn vị cần in.
Bước 3: Nhấn Tùy chỉnh mẫu.
Bước 4: Nhấn Cất mẫu.
Bước 5: Nhấn Đồng ý để in lại báo cáo.
Trân trọng cảm ơn!
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 1900 8677