Tin tức MISA tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

MISA tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

126

Sáng ngày 7/3/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần MISA (Tầng 9, Tòa nhà Technosoft Ngõ 15, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Tham dự Đại hội có:

  • Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT
  • Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT
  • Ông Edward F.Sippel, Phó Chủ tịch HĐQT
  • Ông Lữ Hồng Chương, Phó Chủ tịch HĐQT
  • Ông Phạm Đức Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập
  • Bà Đinh Thị Thúy, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Cùng các cổ đông trong và ngoài MISA.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Đại hội được bắt đầu lúc 8h30 với nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và MISA ca
Ông Lê Anh Tuân – Trưởng ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại hội, xác nhận thành phần tham dự cũng như số lượng cổ phần đại diện
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng đã thay mặt HĐQT báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của MISA
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa đưa ra với tỷ lệ 100% đồng ý
Bà Nguyễn Thị Ngoan – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội cổ đông thường niên 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cổ đông tham dự đều đồng ý biểu quyết với các nghị quyết đưa ra của Đại hội.