MISA

6
 
  • Tên tác phẩm: MISA
  • Tác giả: Nhạc sĩ Trần Việt Hưng
  • Ca sỹ thể hiện: Thanh Huyền
  • Thời gian sáng tác: 22/4/2008
  • Nội dung chính của tác phẩm: Bàn tay của những lập trình viên lướt trên bàn phím máy tính được ví với bàn tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn. Cả hai cùng đang sáng tác cho đời những tác phẩm có ích. Họ dùng chính sức trẻ, niềm nhiệt huyết và khát vọng được vươn xa để cống hiến cho đời.