Đào tạo - Tập huấn MISA Đà Nẵng tổ chức thành công hội thảo tại Thành phố...

MISA Đà Nẵng tổ chức thành công hội thảo tại Thành phố Đà Nẵng

3

        Ngày 22/11/2008, tại Hội trường khách sạn Hàng Không, Tp.Đà Nẵng, MISA Đà Nẵng đã tổ chức thành công hội thảo “Ứng dựng Công nghệ Thông tin – Phần mềm MISA vào công tác quản lý kinh doanh, tài chính kế toán của doanh nghiệp”. Đã có hơn 80 đại biểu đại diện cho 65 doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Đà Nẵng đã về tham dự hội thảo này.
 


Toàn cảnh khóa hội thảo tại Đà Nẵng

    Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Tấn – Chuyên viên dày dặn kinh nghiệm của MISA Đà Nẵng đã có bài trình bày về việc ứng dụng phần mềm MISA CRM.NET 2008 cho công tác quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp và ứng dụng phần mềm MISA-SME 7.9 cho bộ phận tài chính kế toán. Ngoài ra, các chuyên viên MISA Đà Nẵng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ kê khai thuế trong phần mềm kê khai thuế 1.3.1 bằng chương trình phần mềm kế toán MISA-SME, đồng thời giải quyết những vướng mắc của các doanh nghiệp trong công tác lựa chọn, triển khai phần mềm MISA tại doanh nghiệp.

        Với sự tận tâm, nhiệt tình lắng nghe ý kiến từ các đại biểu tham dự, các chuyên viên MISA đã trả lời những thắc mắc của đại biểu tham dự. Hội thảo kết thúc thành công đã mở ra nhiều cơ hội lựa chọn giải pháp quản trị doanh nghiệp hữu ích cho các doanh nghiệp Đà Nẵng.