Sản phẩm Hành chính sự nghiệp Giải đáp thắc mắc về MISA Bamboo.NET 2008

Giải đáp thắc mắc về MISA Bamboo.NET 2008

10

Nhằm giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm của MISA. Dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc thường gặp về phần mềm Kế toán xã MISA Bamboo.NET.

Hỏi: Tại xã tôi có những khoản thu hưởng 0% vậy tôi phải nhập ở đâu trong MISA Bamboo.NET?

Trả lời:

        Trên thực tế ở một số xã/phường có những khoản thu Ngân sách nhà nước xã hưởng 0%, có nghĩa là không hạch toán bút toán liên quan đến Nợ/Có cho cặp tài khoản nào nhưng số liệu trên các sổ, báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã cột Thu NSNN = X đồng, Thu NSX = 0 đồng. Thật đơn giản, với phần mềm MISA Bamboo.NET 2008 kế toán đơn vị chỉ việc hạch toán khoản thu hưởng 0% trong giao dịch Nghiệp vụ \ Thu chi tiền \ Phiếu nộp tiền kho bạc:

        Với tham số là hệ thống MLNS (Chương – Loại – Khoản – Mục – Tiểu mục) và số tiền NSNN, chương trình sẽ căn cứ vào bộ MLNS mà kế toán đơn vị nhập để tính ra số liệu của từng chỉ tiêu nội dung kinh tế theo công thức MLNS của chỉ tiêu.

        Phiên bản tới giao diện nhập Thu NSX hưởng 0% được tích hợp trong Phiếu nộp tiền kho bạc và Chứng từ nghiệp vụ khác để thuận tiện cho người sử dụng.

Hỏi: Khi nhận được bảng kê điều tiết từ kho bạc chuyển đến tôi phải nhập thông tin vào đâu?

Trả lời:

        Để trả lời câu hỏi trên các bạn xem phần hướng dẫn này trước nhé.

        Theo chế độ kế toán xã thì thường Tỷ lệ điều tiết được ổn định từ 3 đến 5 năm (gọi là thời kỳ ổn định ngân sách). Tuy nhiên trong một số trường hợp tỷ lệ điều tiết thay đổi trong năm tài chính. Trong trường hợp này kế toán đơn vị phải xác định tại đơn vị mình áp dụng công tác cập nhật số liệu Thu ngân sách xã cố định hay thay đổi. Việc lựa chọn tỷ lệ điều tiết là cố định hay thay đổi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET 2008 trong Hệ thống\Tuỳ chọn, tab Tuỳ chọn chung: 

        Việc lựa chọn trên ảnh hưởng đến việc nhập liệu của đơn vị, cụ thể như sau: 

        Trường hợp 1: Nếu tại đơn vị áp dụng chế độ Thu ngân sách xã với tỷ lệ điều tiết cố định thì khi kế toán nhập liệu vào chương trình không cần quan tâm đến NSNN mà chỉ việc nhập số tiền xã được hưởng điều tiết, tự động chương trình sinh ra số liệu cột Thu NSNN trên các báo cáo liên quan với tỷ lệ xã hưởng % của từng chỉ tiêu nội dung kinh tế.

        Trường hợp 2: Nếu tại đơn vị áp dụng chế độ Thu ngân sách xã với tỷ lệ điều tiết thay đổi thì khi kế toán nhập liệu phần tiền ngân sách xã được điều tiết trong Phiếu nộp tiền vào kho bạc hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác sẽ xuất hiện thêm cột Thu NSNN, cột số tiền sẽ là số tiền ngân sách xã được hưởng: 

        Chương trình căn cứ vào bộ MLNS được điều tiết để tính số liệu vào cột Thu NSNN, Thu NSX theo công thức của từng chỉ tiêu kinh tế.

        Vậy đó, với bất kỳ trường hợp nào mà thực tế kế toán xã gặp phải về các khoản thu điều tiết 0%, cố định hay thay đổi thì với phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET 2008 đều có kết quả chính xác bằng các con số từ Sổ thu ngân sách xã đến Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã.

        Chúc các bạn thành công!