Sản phẩm Hành chính sự nghiệp Tính năng ưu Việt dành cho Phòng Giáo dục – Sở Giáo...

Tính năng ưu Việt dành cho Phòng Giáo dục – Sở Giáo dục Quản lý học sinh

37


1. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu liên thông, tích hợp dữ liệu tới các hệ thống CSDL dùng chung của Tỉnh/Thành phố, Bộ Giáo dục, Chính phủ khi có yêu cầu.2. Giúp PGD/SGD nhanh chóng đánh giá kết quả học tập và biến động của học sinh các trường giúp nâng cao chất lượng dạy và học
* Tổng hợp kết quả học tập của học sinh theo từng khối trên toàn huyện/ tỉnh.

* Đánh giá Trường nào có thành tích tốt, Trường nào chưa đạt để có giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

* Nắm bắt kịp thời số lượng học sinh nghỉ học, bỏ học, chuyển trường,… theo từng khối lớp, từng trường để kịp thời chỉ đạo
* Đánh giá hiệu quả đào tạo từng trường qua tỷ lệ học sinh lên lớp, ở lại lớp, tốt nghiệp, rớt tốt nghiệp.
* Ngồi tại PGD, SGD có thể xem ngay phân công giảng dạy các trường có hợp lý không và hỗ trợ việc thanh kiểm tra không càn xuống tận đơn vị.
* Cho phép ban hành phân phối chương trình trực tuyến, giúp các trường nhanh chóng tải về và áp dụng ngay thống nhất toàn ngành.
3. Ngồi tại PGD, SGD có thể Giám sát việc lưu hồ sơ học sinh có đầy đủ hay không? Tra cứu tức thời hồ sơ học sinh khi cần thiết.

4. Phòng Giáo Dục thống kế trực truyến, nhanh chóng số trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, béo phì của toàn ngành để báo cáo cho ngành y tế.

5. Quản lý bằng cấp, chứng chỉ các trường THCS, THPT
Tiếp nhận và xét duyệt danh sách đề nghị xét tốt nghiệp từ các Trường.
Quản lý việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
6. Phê duyệt trực tuyến báo cáo cấp dưới

7. Tự động tổng hợp báo cáo toàn huyện/ tỉnh
QLTH.VN giúp Phòng giáo dục/ Sở giáo dục tự động tổng hợp báo cáo học sinh, giáo viên, thiết bị,… từ đơn vị trực thuộc như:
Thống kê tình hình tuyển sinh đầu vào trên địa bàn toàn Huyện/ Tỉnh
Thống kê báo cáo theo quyết định 5363
Thống kê hai mặt giáo dục
Thống kế chất lượng giáo dục
Thống kê học sinh là đối tượng ưu tiên, chính sách
Thống kê kết quả lưu ban, thi lại tại các trường
Thống kê danh sách học sinh lưu ban hẳn tại các trường
Thống kê danh sách học sinh thi lại tại các trường
Thống kê miễn giảm học phí
Đặc biệt, QLTH.VN cho phép Phòng giáo dục/ Sở giáo dục tổng hợp báo cáo EMIS của các đơn vị trường trực thuộc, xuất khẩu báo cáo EMIS tổng hợp để gửi cho cơ quan cấp trên
8. Tra cứu dữ liệu của trường mọi lúc, mọi nơi qua Internet
QLTH.VN là phần mềm online, dữ liệu được quản lý tập trung liên thông từ trường – Phòng giáo dục – Sở giáo dục, vì vậy Phòng giáo dục, Sở giáo dục dễ dàng tra cứu dữ liệu của các trường trực thuộc để nhanh chóng nắm bắt tình hình dạy học và quản lý giáo dục tại các trường.
9. Cổng thông tin của PGD/SGD, tra cứu trực tiếp trên Mobile
Tra cứu/ thống kê số lượng học sinh/giáo viên theo từng khối, từng trường, theo giới tính, đối tượng ưu tiên, chính sách.
Thống kê tình hình sử dụng phần mềm của các trường để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.