Sản phẩm Hành chính sự nghiệp QLTH.VN – Đáp ứng nghiệp vụ quản lý thư viện tại các...

QLTH.VN – Đáp ứng nghiệp vụ quản lý thư viện tại các Trường

744
QLTH.VN – Quản lý thư viện giúp Thủ thư thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý biên mục, danh mục ấn phẩm (sách, báo, tạp chí), quản lý bạn đọc, lưu thông và thống kê, báo cáo.

Quản lý Thư viện tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thư viện phổ biến nhất hiện nay: tiêu chuẩn Thư viện Quốc gia Việt Nam và tiêu chuẩn ISBD, AACR2, ISBN, DDC 21.


1. Quản lý tốt danh sách tài liệu, danh mục ấn phẩm và biên mục tài liệu;
Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Nhập tài liệu, xuất tài liệu, kiểm kê tài liệu, đăng ký và biên mục tài liệu.

Đặc biệt QLTH.VN nghiệp vụ Thư viện cho phép:
 • Quản lý tài liệu theo 5 nhóm: Sách giáo khoa, Sách tham khảo, Sách nghiệp vụ, Truyện thiếu nhi, Báo & tạp chí.
 • Tự động sinh biên mục từ danh mục biên mục của các NXB.
 • Tự động sinh Số đăng ký cá biệt khi nhập sách vào kho.
 • Mô tả tài liệu theo các tiêu chuẩn quy định phổ biến hiện nay: mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn ISBD, AACR2, và tiêu chuẩn việt nam.
 • Phân loại tài liệu theo cả khung phân loại DDC 21 và thư viện quốc gia
 • Cung cấp tiện ích lấy biên mục từ danh mục biên mục của các NXB
 • Linh hoạt in nhãn tài liệu theo nhu cầu của từng trường.
 • Tự động in mã vạch và quản lý tài liệu theo mã vạch
2. Quản lý lưu thông sách bằng máy quét mã vạch

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý mượn trả tài liệu và tra cứu, tìm kiếm tài liệu

 • Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu đa dạng, nhanh chóng, chính xác kịp thời thông qua internet.
 • Dễ dàng tra cứu tài liệu trực tuyến theo: Số đăng ký cá biệt, mã ISBN, nhan đề, tác giả,…
 • Ngồi tại nhà, bạn đọc có thể lập trước phiếu mượn sách trực tuyến gửi đến thủ thư.
 • Tức thời xem được báo cáo tình hình mượn trả: tống số đang mượn, số mượn quá hạn.
Đặc biệt ứng dụng mã vạch trong công tác mượn, trả tài liệu, giúp công tác lưu thông tài liệu nhanh chóng, chính xác, dễ dàng
3. Quản lý danh sách bạn đọc bằng máy quét mã vạch
Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý danh sách bạn đọc, cấp thẻ thư viện và thu hồi thẻ thư viện:
 • Phân loại danh sách bạn đọc theo quyền: đọc tại chỗ, mượn mang về theo từng loại tài liệu
 • Cấp phát và thu hồi thẻ thư viện.
 • Tư động lấy danh sách Bạn đọc dựa trên danh sách HS-GV từ hệ thống QLTH.VN
Đặc biệt ứng dụng mã vạch trong công tác quản lý thẻ bạn đọc, quản lý thông tin mượn sách, trả sách của bạn đọc.
4. Đáp ứng Cổng thông tin dành cho bạn đọc:
 • Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu đa dạng, nhanh chóng, chính xác kịp thời thông qua internet.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ đăng ký làm thẻ thư viện, đề nghị mua tài liệu, yêu cầu mượn tài liệu.
 • Hỗ trợ bạn đọc theo dõi quá trình mượn trả tài liệu.
5. Đáp ứng đầy đủ các mẫu Sổ sách, báo cáo thống kê theo chuẩn Thư Viện
 • Sổ đăng ký tổng quát
 • Sổ đăng ký cá biệt
 • Sổ đăng ký sách giáo khoa
 • Sổ đăng ký báo, tạp chí
 • Sổ mượn trả
 • Sổ Nhật ký thư viện