Sản phẩm Hành chính sự nghiệp Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý Văn bản đi – đến hoàn...

Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý Văn bản đi – đến hoàn toàn miễn phí

521
1. Cho phép cán bộ Văn thư quản lý danh sách văn bản đi – đến và theo dõi tình hình xử lý văn bản đi – đến xem đã được xử lý chưa, ai là người xử lý,…
2. Văn thư có thể theo dõi theo số thứ tự văn bản, loại văn bản, mức độ bảo mật, vị trí cần lưu trữ, ngày bắt đầu và kết thúc của văn bản thư giúp lưu ý thời gian giải quyết công việc 
3. Cho phép trích yếu sơ lược nội dung chính để dễ dàng phân biệt các văn bản với nhau khi cần tra cứu.
4. Có thể đính kèm file văn bản gốc để lưu trữ giúp các cán bộ trong trường tra cứu dễ dàng và có thể xem chi tiết nội dung văn bản ngay mà không cần vào kho lưu trữ để tìm kiếm.
5. Quản lý văn thư theo loại: hỗ trợ cán bộ văn thư khai báo các loại văn bản phục vụ cho việc quản lý và tra cứu các văn bản nhận được hoặc đã gửi đi.
6. Cho phép Văn thư ghi nhận lại và quản lý các văn bản nội bộ ban hành, các văn bản nhận được từ các cơ quan/tổ chức khác, các văn bản trường học chuyển tới các cơ quan/tổ chức có liên quan khác như Phòng giáo dục, Sở giáo dục,…
7. Hỗ trợ văn thư nhập khẩu danh sách công văn đến hoặc đi ở dạng file excel vào phần mềm.
8. Cán bộ văn thư có thể tìm kiếm, tra cứu các văn bản, tài liệu đã nhận hoặc đã gửi đi theo nhiều tiêu chí như: 
  • Thời gian
  • Hiệu lực của tài liệu
  • Loại văn bản
  • Mức độ bảo mật
  • Mức độ khẩn cấp 
9. Truy vấn những thay đổi về công văn, tài liệu trên hệ thống quản lý văn thư để lưu lại tất cả các thao tác (thêm, sửa, xóa) của người dùng đối với mỗi một công văn, tài liệu được lưu trữ trên hệ thống quản lý văn thư của phần mềm QLTH.VN, để phục vụ cho công tác truy vấn dấu vết thay đổi khi cần.