Sản phẩm Hành chính sự nghiệp Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý tài liệu hoàn toàn miễn phí

Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý tài liệu hoàn toàn miễn phí

79
Giúp cho Ban giám hiệu soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu… của đơn vị, phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần thiết
Đơn vị có thể linh hoạt thiết lập hệ thống chuyên mục tài liệu riêng hoặc sử dụng hệ thống chuyên mục tài liệu MISA đã thiết lập sẵn
Cho phép chia sẻ nội dung tài liệu cho mọi người cùng đọc hoặc bình luận, góp ý về nội dung tài liệu.
Người dùng có thể đánh dấu các tài liệu yêu thích hoặc tìm kiếm nhanh các tài liệu theo từ khóa bất kỳ
Phân quyền truy cập vào hệ thống tài liệu điện tử, đồng thời có thể tra cứu được lịch sử truy cập, chỉnh sửa tài liệu