Tin tức lưu trữ MISA Hà Nội – Chính thức thành lập 02 phòng ban mới

MISA Hà Nội – Chính thức thành lập 02 phòng ban mới

17


Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT,
Phó TGĐ, kiêm Giám đốc PTPM (người ngoài cùng
bên trái hàng đầu) cùng BLĐ và CBNV MISA Hà Nội

    Sáng ngày 7/4/2008, tại Hà Nội, MISA Hà Nội đã chính thức thành lập thêm 02 phòng bàn mới gồm Phòng Hành chính Tổng hợp MISA Hà Nội – bao gồm các bộ phận: Hành chính, Kế toán, Nhân sự, PR và Phòng Tư vẫn Hỗ Trợ khách hàng MISA Hà Nội. Hai phòng ban mới này có chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Công ty Cổ phần MISA, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần MISA tại Hà Nội.

        Ban Lãnh đạo MISA Hà Nội cũng lựa chọn và quyết định bổ nhiệm 02 cán bộ vào vị trí lãnh đạo 02 phòng ban mới, đó là:

  • Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng – Phòng Hành chính Tổng hợp – MISA Hà Nội
  • Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Quyền Trưởng phòng – Phòng Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng – MISA Hà Nội

        Việc thành lập 02 phòng Ban mới thể hiện sự phát triển và quá trình hoàn thiện về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện MISA tại Hà Nội kể từ khi được chính thức thành lập ngày 31/12/2007, đồng thời, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của MISA.