Tin tức lưu trữ MISA tập huấn MISA Mimosa 2006 cho các đơn vị thuộc UBND...

MISA tập huấn MISA Mimosa 2006 cho các đơn vị thuộc UBND Thành phố và huyện Triệu Sơn Thanh Hoá

7

         Nằm trong chương trình phối hợp giữa  Sở Tài chính và Công ty Cổ phần MISA cung cấp phần mềm kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hoá, Công ty MISA liên tục triển khai các khoá tập huấn tại hầu khắp các huyện, thị trong tỉnh. Điều này thể hiện thiện chí của Công ty MISA với mong muốn được đồng hành hỗ trợ các kế toán viên trong công tác nghiệp vụ của họ. 

         Từ ngày 8-12/08/2006, Công ty Cổ phần MISA kết hợp với UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức khoá tập huấn sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa 2006 đã cập nhật quyết định mới nhất của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, cho 75 kế toán viên đến từ 75 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Thanh Hoá. 


Hình ảnh khoá tập huấn MISA Mimosa 2006 tại Thanh Hoá

        Cũng trong ngày 8/8/06, Công ty MISA phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá tổ chức tập huấn cho 85 kế toán viên đến từ 85 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Triệu Sơn. Tại khoá tập huấn này, các giảng viên của MISA đã hướng dẫn các kế toán sử dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa 2006. Trước khi đi sâu vào hướng dẫn sử dụng phần mềm, do các học viên còn hạn chế trong kiến thức về tin học, các giảng viên MISA đã tổ chức đào tạo, chỉ dẫn cặn kẽ về tin học cho các học viên để họ có thể tiếp cận nhanh, sử dụng tốt nhất phần mềm kế toán MISA vào công việc chuyên môn của mình. Khoá tập huấn kéo dài đến ngày15/8/06.
        Với sự tận tâm và nhiệt tình của các giảng viên MISA, các học viên đã tiếp thu rất tốt những kiến thức được đào tạo để về ứng dụng tại đơn vị mình. Đây là 2 trong tổng số gần 20 khoá tập huấn Công ty MISA sẽ triển khai cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh Thanh Hoá.