Tin tức lưu trữ MISA Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ mới

MISA Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ mới

11

    Ngày 14/11/2007, tại MISA Đà Nẵng đã diễn ra Lễ bổ nhiệm cán bộ mới. Đến tham dự Lễ bổ nhiệm có đại diện Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên MISA Đà Nẵng.  Ông Lữ Hồng Chương – Phó tổng giám đốc đã trao quyết định số 0111/2007/QĐ-MISA về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Hành chính Sự nghiệp nhiệm kỳ 2007 và quyết định số 0211/2007/QĐ-MISA về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Sáng giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2007. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2007.


Ông Lữ Hồng Chương – Phó Tổng giám đốc (người đứng giữa) cùng các cán bộ mới được bổ nhiệm

 
        Cũng trong buổi lễ, căn cứ vào năng lực của nhân viên và đề xuất của Giám đốc văn phòng MISA Đà Nẵng, Phó tổng giám đốc cũng đã trao quyết định số 0107/2007/QĐ-MISA về việc bổ nhiệm ông Trần Triệu Vũ giữ chức vụ Trưởng nhóm Kinh doanh Hành chính sự nghiệp của MISA Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007; quyết định số 0207/2007/QĐ-MISA về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Trưởng nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp của MISA Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007; quyết định số 0307/2007/QĐ-MISA về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thu Dung giữ chức vụ Trưởng nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp của MISA Đà Nẵng nhiệm kỳ 2007. 

        Trong buổi lễ long trọng này, đại diện cho các cán cán bộ mới được bổ nhiệm, bà Lê Thị Hải – Trưởng phòng Kinh doanh HCSN phát biểu:”Tôi xin đại diện cho các cán bộ MISA ĐN mới được bổ nhiệm, xin gửi lời cảm ơn đến Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên MISA đã tín nhiệm và giao phó cho chúng tôi trọng trách này. Chúng tôi xin hứa trên cương vị mới sẽ quyết tâm và đoàn kết cùng toàn thể các thành viên MISA để đưa MISA ĐN nói riêng và MISA nói chung ngày càng phát triển và lớn mạnh”