Tin tức lưu trữ MISA bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của văn phòng Hà Nội

MISA bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của văn phòng Hà Nội

3

Ngày 25/02/2013, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần MISA tại Hà Nội đã diễn ra lễ bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cao của văn phòng MISA tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ bổ nhiệm có Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long, TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng, Phó TGĐ Thường trực Đinh Thị Thúy cùng nhiều lãnh đạo phòng ban của văn phòng Tổng công ty và văn phòng MISA Hà Nội.

3 lãnh đạo cấp cao của văn phòng MISA Hà Nội được bổ nhiệm gồm:

   
 Ông Lê Hồng Quang Ông Nguyễn Huy Bình Ông Nguyễn Trần Hiếu

1. Ông Lê Hồng Quang – Nguyên Phó GĐ thường trực văn phòng MISA Hà Nội, kiêm giám đốc Trung tâm kinh doanh Hành chính sự nghiệp MISA Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc văn phòng MISA Hà Nội


Ông Lê Hồng Quang tuyên thệ tại lễ nhậm chức

Ông Lê Hồng Quang chính thức làm việc tại MISA từ năm 2004, trải qua rất nhiều vị trí, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và những thành tích xuất về doanh số, với sự kỳ vọng và tin tưởng của Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc trong tháng 3 này ông Quang sẽ chính thức giữ chức Quyền Giám đốc văn phòng MISA tại Hà Nội.

Thành tích:

  • 2005: Giải thưởng Chiến Binh Vàng
  • 2006: Giải thưởng Mũi tên vàng
  • 2007: Giải thưởng Con chuột vàng và Bằng khen đặc biệt
  • 2008: Giải thưởng Thanh kiếm vàng


Chủ tịch HĐQT Lữ Thành Long ( bên phải) và TGĐ Nguyễn Xuân Hoàng (bên trái) trao quyết định và hoa cho tân Giám đốc của văn phòng MISA Hà Nội

2. Ông Nguyễn Huy Bình – Nguyên Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp


Ông Nguyễn Huy Bình tuyên thệ tại nhậm chức

Đến nay, sau 8 năm làm việc, ông Bình đã trải qua những vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp năm 2011, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp năm 2012 và tháng 3/2013 ông Bình sẽ chính thức tiếp nhận vị trí mới Quyền Giám đốc Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp. của MISA Hà Nội.


Phó TGĐ thường trực Đinh Thị Thúy ( bên phải) và tân Quyền GĐ VP MISA Hà Nội ông Lê Hồng Quang ( bên trái) trao quyết định và hoa cho tân GĐ trung tâm kinh doanh doanh nghiệp MISA Hà Nội

3. Ông Nguyễn Trần Hiếu – Nguyên Phó Giám đốc trung tâm kinh doanh Hành chính sự nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hành chính sự nghiệp


Ông Nguyễn Trần Hiếu tuyên thệ tại lễ nhậm chức

Ông Nguyễn Trần Hiếu công tác tại MISA từ năm 2009, sau nhiều thử thách, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại các văn phòng Hà Nội và Đà Nẵng, tháng 3 này ông Hiếu sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm kinh doanh doanh nghiệp của MISA Hà Nội.


Phó TGĐ thường trực Đinh Thị Thúy ( bên phải) và tân Quyền GĐ VP MISA Hà Nội ông Lê Hồng Quang ( bên trái) trao quyết định và hoa cho tân GĐ trung tâm kinh doanh HCSN của VP MISA Hà Nội

Xin chúc mừng 3 lãnh đạo cấp cao mới được bổ nhiệm của văn phòng MISA Hà Nội!