Tin tức MISA tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên...

MISA tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

175

Sáng ngày 18/3/2024, tại trụ sở của Công ty Cổ phần MISA (MISA), Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của MISA:

  • Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT MISA
  • Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT MISA
  • Ông Edward F.Sippel – Phó Chủ tịch HĐQT MISA
  • Ông Lữ Hồng Chương – Phó Chủ tịch HĐQT MISA
  • Ông Phạm Đức Trung Kiên – Quan sát viên độc lập MISA
  • Bà Đinh Thị Thúy- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MISA

Cùng các cổ đông trong và ngoài MISA.

Các cổ động tham dự Đại hội.
Đúng 10h00 chương trình đại hội bắt đầu với nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và MISA ca.
Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT MISA với vai trò Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT MISA báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Ông Lê Anh Tuân– Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Bà Nguyễn Thị Ngoan – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Chủ tọa Lữ Thành Long điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đưa ra với tỷ lệ 100% đồng ý, không ai có ý kiến phản đối cũng như có ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào 10h25p ngày 18/3/2024. 100% các cổ đông đồng ý biểu quyết với các vấn đề mà Đoàn Chủ tọa đưa ra.