Tin tức Thông báo khẩn về việc Tổng Cục Thuế thông báo tạm dừng...

Thông báo khẩn về việc Tổng Cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Hóa đơn điện tử

3291

Đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế đã rà soát xây dựng và thực hiện các nội dung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Hóa đơn điện tử. Tổng Cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử để thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu và ứng dụng từ 02h00 đến 04h00 ngày 15/5/2022 (Chủ nhật).

Vì vậy, kính đề nghị Quý Khách hàng lưu ý không xuất hóa đơn điện tử MISA meInvoice trong thời gian này.

MISA xin trân trọng kính báo!