Tin tức MISA được Cục Thuế Tp Hà Nội tuyên dương thực hiện tốt...

MISA được Cục Thuế Tp Hà Nội tuyên dương thực hiện tốt chính sách pháp luật về Thuế

124

Ngày 1/12/2020 vừa qua, MISA đã được Cục Thuế Thành phố Hà Nội tuyên dương vì thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật về Thuế năm 2019. Đây là năm thứ hai liên tiếp MISA nằm trong danh sách tuyên dương của cơ quan Thuế.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội tuyên dương MISA chấp hành tốt chính sách pháp luật Thuế 2019
Biểu trưng khen thưởng dành cho MISA

Đặc biệt, trong bối cảnh tiếp tục đề cao cảnh giác và phòng chống đại dịch Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội đổi mới phương thức tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế theo hình thức “Trực tuyến”.

Lần đầu tiên ngành Thuế Hà Nội tổ chức vinh danh theo hình thức trực tuyến

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế Thủ đô đã cố gắng, nỗ lực phát triển sản xuất kinh doanh và tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế, góp phần quan trọng để Cục Thuế Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Ông Mai Sơn – Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội phát biểu trong chương trình

Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu 252.179 tỷ, đạt 102,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm 2018 với cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững, tăng dần tỷ lệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai.
Song song với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đều đạt được những kết quả rất tích cực đã góp phần vào thành công chung của ngành Thuế Thủ đô.
Ghi nhận những thành tích đó, Chính phủ, Thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội đã khen thưởng cho 342 doanh nghiệp tiêu biểu theo các nhóm ngành nghề có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.
Bằng việc tuân thủ tốt nghĩa vụ Thuế, MISA tự hào góp phần cùng ngành Thuế Thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.