Tin tức Sản phẩm MISA nằm trong danh bạ giải pháp chuyển đổi số...

Sản phẩm MISA nằm trong danh bạ giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

80

Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong quý 1 năm 2020 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, thiếu nguồn cung nguyên liệu, thiếu nhân công cũng như vốn và dòng tiền trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với những doanh nghiệp MSMEs – những đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, đại dịch COVID-19 cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận và đánh giá lại phương thức kinh doanh cũ, ứng dụng công nghệ số và mạng Internet nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối ưu hóa nhân công và chi phí, mở rộng tiếp cận thị trường, giúp người lao động có thể làm việc từ xa, qua đó vượt qua giai đoạn khó khăn hậu COVID-19, tiếp tục duy trì và phát triển, đảm bảo an sinh xã hội.

Giải quyết vấn đề cấp thiết nói trên, trong khuôn khổ dự án di sản Digital STARS của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), tổ chức đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp trong khu vực, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát động Chương trình Công bố Danh bạ các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam – Digital STARS Showcase 2020.

Đây là chương trình tìm kiếm, tôn vinh và công bố các giải pháp chuyển đổi số hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp MSMEs tại Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID, tiếp tục các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh VCCI được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì các hoạt động doanh nghiệp trong năm Việt Nam chủ tịch ASEAN 2020.

Trải qua phần xét duyệt khắt khe, với nhiều tính năng ưu việt, MISA vinh dự được có 7 sản phẩm được đưa vào trong Danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam. Đó là:

  1. Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS
  2. Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2020
  3. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice
  4. Dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign
  5. Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe MISA CukCuk
  6. Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử MISA Bank Hub
  7. Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop
Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS là 1 trong 7 giải pháp của MISA được giới thiệu trong Danh bạ giải pháp Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Digital STARS 
Dự án di sản Mạng lưới khởi nghiệp công nghệ số ASEAN – Digital STARS là sáng kiến của ASEAN BAC Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tich 2020, hướng tới việc tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số trong ASEAN.

ASEAN BAC 
Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) do Lãnh đạo các nước ASEAN thành lập từ năm 2001 với vai trò đại diện cho tiếng nói của doanh nghiêp khuyến nghị lên các Chính phủ và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế khu vực.